เวิลด์เมด เทรดดิ้ง
สินค้าของเรา

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

INFUSION PUMP

เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

Auto CPR

ตู้อบเด็ก

INCUBATOR

เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

Phototherapy

เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด

Neonate Resuscitator

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

Patient Monitor

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก

CPAP, BiPAP

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

High Flow

ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมและใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกล้อง

Video Laryngoscope

เครื่องบันทึกและติดตามการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

Fetal MONITOR